نام ماهی: [color=rgb(0, 0, 255)]کریدوراس برتری[/color]
طول حداکثر: [color=rgb(255, 0, 0)]7 سانتی متر[/color]
سطح شنا: [color=rgb(0, 0, 255)]پایین آب[/color]
مکانهای جاگیری :[color=rgb(255, 0, 0)] میان تخته سنگهاو گیاهان آبزی[/color]
نور مناسب: ر[color=rgb(0, 0, 255)]وشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب[/color]
همزیستی: [color=rgb(255, 0, 0)]سازگار با تمام ماهیان تغذیه: مواد زائد و غذای خشک[/color]
خصوصیات فیزیکوشیمیایی : [color=rgb(0, 0, 255)]دما 24درجه سانتی گراد - سختی آب 12 درجه - PH= 7.3[/color] رفتار و نوع تولید مثل : تخم گذار،این ماهی به سطح آب آمده و از اکسیژن هوا نیز تنفس میکند.
[img width=505 height=309]http://www.pic.iran-forum.ir/images/lcb2mto6que2s96zoeid.jpg[/img]

[img height=413 width=522]http://www.malawicichlidhomepage.com/other/DSC_9000wtmk.jpg[/img]
بهتر است کف اکواریوم پوشیده از ماسه و سنگریزه باشد تا بتواند در آن حفاری کند. جزو ماهیان نظافتچی اکواریوم محسوب میشود. کوریدوراس ها از دسته ماهیان کت فیش هستند . به طور کل آنها بسیار ریز و صلح طلب هستند . برای نگهداری هرچه بهتر از آنها باید به طور گروهی و دسته ای نگهداری شوند . کوریدوراس ها دسته جمعی هستند و خیلی دوست دارن به دسته ای شناور ازنوع خودشان بپیوندند . پیشنهاد میشود به هیچ وجه ممکن کمتر از ۳ از آنها را نگهداری نکنید . گاهی شما که برای مدتی کوتاه است این ماهی را خریداری کردید ، دیده اید که چند تا از آنها در یک خندق مانند و گودال جمع شده اند و هیچ حرکتی نمی کنند . دربعضی از این شرایط شخص گمان میکند که ماهی مریض شده و یا دچار ضربه خوردگی شده است و از داروهای موجود استفاده میکند . خیر . کوریدوراس ها بعد از جستو جویی که درآکواریوم و لا به لای سنگها میکنند ، خسته می شوند و برای مدتی استراحت میکنند . آنها در کف آکواریوم و روی سنگها هستند و از مفساد غذاها و باقی غذای خورده نشده ی ماهیان استفاده می کنند . انها نظافت چیان رایگان هستند که در اکواریوم شما فعالیت میکنند و تا حد بسیار زیادی می توانند از آلوده شدن آب و خود آکواریوم جلوگیری کنند . ولی به این منظور نیست که آنها تا ابد آکواریوم را نظافت می کنند .در میان گونه های متفاوت این ماهی ،کوریدورای برنزه ای از همه محبوب تر است . کوریدوراس پاندا از انواع دیگر هم بزرگترو هم وحشی تر است . کوریدوراس خشن ، کوریدوراس راهزن و کوریدوراس فلفلی هم میتواننداز جمله ماهیان قابل نگهداری شوند . نگهداری از کوریدوراس ها بسیار آسان است و آنهاخود را با هر شرایطی وقف میدهند .اما : این ماهی از خانواده ی Callich thydae است و قابل نگهداری با تمامی ماهیان آکواریومی و بغیر از ماهیان گشتخوارقابل نگهداری هستش . PH مناسب برای این ماهی تاثیر چندانی در کار و فعالیت او نداردولی بهتر است در محدوده ی ۶.۵ الی ۷ باشد . دمای مناسب برای این ماهی ۲۷ درجه استولی قادر اند دمای ۱۸ درجه و ۳۲ درجه را برای مدتی تحمل کنند . در ایرن این ماهی به کفخوار معروف است.


ولی بهترین نوع کوریدوراس های پرورش یافته در ایران کوریدوراس جولی است
[size=10pt][color=rgb(0, 0, 255)]در زمان تخم ریزی کوریدوراس نر به تعقیب ماده پرداخته و با استفاده از باله ی سینه ای خود بر ماده غلبه می کند . نر با قدرت ماده را هل داده و ماده هم شروع به تخم ریزی می کند . هم چنان نر به تعقیب ماده پرداخته تا مکان مناسبی را برای تخم ریزی پیدا کند . محل مناسب تخم ریزی آنها می تواند یک گیاه باشد که در تانک قرار داده اید . [/color][/size]
[size=10pt][color=rgb(255, 0, 0)][img height=427 width=497]http://www.malawicichlidhomepage.com/other/DSC_9003wtmk.jpg[/img]
[/color][/size]
[size=10pt][color=rgb(255, 0, 0)]پس از اینکه تخم ریزی کوریدوراس ماده کامل شد و کوریدوراس نر تخم ها را بارور کرد ، والدین را از تانک خارج کرده و در تانک یک فیلتر اسفنجی قرار دهید . [/color][/size]
[size=10pt]نکته :[color=rgb(255, 0, 0)] کوریدوراس ماده ممکن است بنا بر شرایط تانک روی گیاهان ، سنگ های بزرگ ، شن های کف تانک یا شیشه ی آکواریوم تخم ریزی کند . [/color][/size]
[color=rgb(0, 0, 255)][size=10pt]تخم ها بشدت آسیب پذیرند و در صورت مشاهده ی تخم سفید شده حتماً آن را از تانک خارج کنید . برای جلوگیری از قارچ گرفتن تخمها هم در تانک از داروی [/size][/color][color=rgb(255, 0, 0)]متیلن بلو[/color][color=rgb(0, 0, 255)] استفاده کنید .
[img height=209 width=439]http://www.pic.iran-forum.ir/images/af34wbxni522qk1idns8.jpg[/img] [/color]