سلام دوستان
برای گوشی های شیائومی که جدیدا طرفدارای زیادی پیدا کرده جایی رو برای تعمیر کردن یا لوازم جانبیش میشناسید؟
یکی از دوستان سایت لوازم جانبی شیائومی رو پیشنهاد کرده بود، بجز این پیشنهاد دیگه هست؟