روش جدید اثبات قضیه فیثاغورث توسط یک دانش آموز کُرد ابداع شد
---------------------
دانش روز: الهام رحمانی دانش آموز کُرد اشنویه ای تنها دانش آموزی است که برای اولین بار در سطح جهان روش جدیدی برای اثبات قضیه فیثاغورث ابداع کرده است


تا به امروز ۳۷۱ روش برای اثبات قضیه فیثاغورث توسط ریاضیدانان دنیا ابداع شده اما الهام رحمانی تنها دانش آموزی است که برای اولین بار در سطح جهان


روش جدیدی برای اثبات قضیه فیثاغورث ابداع کرده است ابداع این روش توسط الهام رحمانی در حالیست که امکانات آموزشی مناسبی در اختیار این دانش آموز نبوده


اما این دانش آموز با اراده و تلاش خود توانسته با این روش خود را در کنار ریاضیدانان مشهور دنیا قرار دهد


الهام رحمانی ۱۶ ساله و دانش آموز دوره متوسطه در رشته علوم تجربی در دبیرستان دخترانه فرزانگان اشنویه در استان ارومیه است.


لازم به ذکره که الهام رحمانی پیچیده تری روش رو باساده ترین مسیر بدست آورده،است.