لوچ دلقک یک ماهی آب شیرین و کف خوار است. کف خوار بدین معنی است که غذای مورد نیاز خود را از کف آکواریوم تهیه میکند. بومی آبهای ساحلی جزایر سوماترا و بورنئو در اندونزی است. این ماهی برای اولین بار در سال 1852 سناخته شد.لوچ دلقک یک ماهی بسیار صلحجو و فعال است. لوچ دلقک به زندگی گروهی علاقه دارد و فعالیتش بیشتر میشود. بنابراین بهتر است 2 تا 3 عدد از این ماهی را با هم نگهداری کنید. این ماهی در محیط طبیعی خود توانایی رشد تا 50 سانتیمار را دارد. لوچ دلقک در دو طرف دهان خود دو سبیل به طرف پایین دارد که برای دفاع و همچنین طعمه از آنهااستفاده میکند. لوچ با ماهی تایگر بارب روابطبسیار صمیمانه ای دارد و حتی در مواقعی با یکدیگر شنا و غذا می خورند. اگر در محیط ساکتی به غذا خوردن لوچ دقت کنید، متوجه صدای تِک تِک ضعیفی می شوید که به دلیل برخورد دندانهای ریز لوچ با محیط در حال مکیدن ایجاد میشود. یک نکته جالب درباره این ماهی این است که در بسیاری از مواقع روی پهلوی خود در آکواریوم می خوابد یا اینکه وارونه در کف آکواریوم می افتد که به نظر می آید مرده است. بنابراین در صورت مشاهده چنین صحنه ای به هیچ وجه ماهی را از آکواریوم خارج نکنید. چون ماهی در واقع زنده است. لوچ بسیار ترسو است و بیشتر علاقه به مخفی شدن دارد. بنابراین برای آکواریوم خود نور ملایمی قرار دهید(از مهتابی های مخصوص آکواریوم استفاده نکنید). محیط آکواریوم خود را با گیاه تزیین کنید و از نگهداری لوچ با ماهیان بسیار وحشی و گوشتخوار خودداری کنید. چون در صورت ترس تمام مدت روز را مخفی خواهد شد و شما هیچگونه لذتی از زیبایی آن نخواهید برد.
لوچ با چشمان تیزبین خود محیط اطراف را زیر نظر میگیرد و علاقه ی زیادی به تقلید از سایر ماهیان دارد. پس بهتر است آن را با ماهیانی نگهداری کنید که علاقه ای به قایم شدن ندارند تا لوچ نیز با تقلید از آنها مخفی نشود.لوچ دلقلک به زندگی اجتماعی بسیار علاقه دارد. بنابراین هیچگاه چند لوچ را به تنهایی و با هم در یک آکواریوم قرار ندهید و ماهیان دیگری نیز در آکواریوم خود قرار دهید.بهتر است قبل از وارد کردن لوچ به آکواریوم تعدادی ماهی ملایم کوچک در آکواریوم خود داشته باشید.
آب آکواریوم لوچ باید شفاف، پر اکسیژن و همیشه در جریان باشد. برای این منظور بهتر است از فیلتری مناسب که اکثر مواقع روشن است استفاده کنید(فیلتر خود را فقط در شبها خاموش کنید). لوچ توانایی خوردن غذا را از سطح آب ندارد. بنابراین بهتر است برای غذادهی لوچ از غذاهایی که به کف آکواریوم می روند و در سطح شناور نمی مانند استفاده کنید. لوچ یک ماهی همه چیز خوار است و میتواند از کرمهای کوچک و نیز برخی سبزیجات استفاده کند.
نگهداری لوچ کمی سخت است و با تغییرات کمی در شرایط عمومی آکواریوم (دما،اکسیژن،PH،سختی و ...) آسیب خواهد دید.برای نگهداری لوچ دمای آکواریوم خود را بین 28 تا 30 قرار دهید.