اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadای امام سجده کننده بر تربت کربلا

عروجت بر جاده های گل آذین بسته آسمان

و رها شدنت از بی مهری های اهل زمین بر قلب های ما تسلیت باداس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadامروز روز پر کشیدنِ مردی است که در سالیان دراز

غم عظیم عاشورا را لابه لای بغض های مناجات به آسمان هدیه کرده استاس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadصحیفه سبز تو، نجوای انوار تابناکی است که تا بی نهایت

شربت آرام بخش روح عطشناک آدمی است

دعاهایت را در این فصل سرد، بدرقه جوانی ام کناس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjad
امشب اشک های داغ ِ روی گونه هایم

در کنار تپش های ملتهب قلبم، نظاره گر پر کشیدن سجده دارترین عنصر هستی است

ای امام زمزمه های عاشقانه شب، سفرت پرباران!اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadای امام عابدان شب زنده دار، غم فراق علقمه و عاشورا

چگونه بر پیکر تب دارت نهیب می زد

آن زمان که در ابتدای اسارتت، زخم های گلگون قدم هایت را به شمارش نشستی؟اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadدر کوچه پس کوچه های جوانی ام

نجوای دعای توست که می جوشد و میل رویش را در تمام وجودم ایجاد می کند

برای سبز شدن و جوانه زدن، لابه لای صحیفه ات آشیانه می کنماس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadشهادت بزرگ مرد مناجات

سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان

بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد!اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadتسلیت باد سالروز شهادت

امامِ لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفاناس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjadغم فراق امام کاروان اسرای کربلا

نگین آرامش قلب اهل حرم

بر همگان به ویژه جوانان دلداده کوی دوست تسلیت باداس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد

SMS Shahadat Imam Sajjad