ااین عکس ها در اندازه های مختلف وجود دارند و بازیکنان می تونند برای جذب مخاطب از اونها استفاده کنند. البته اینجا عکس ها کوچک تر از اندازه واقعیش شده.
468x60 :

300x100 :

120x240 :

100x100 :