گِلاره : gelarehاسم دختر
ریشه:

کردی
فراوانی:

3020
معنی:

gilāra -1 مردمك چشم؛

2- حبه‌ي انگور