کامیار : kamyarاسم پسر
ریشه:

فارسی
فراوانی:

9001
معنی:

1- (در قديم) (به مجاز) كامياب

2- (در حالت قيدي) با شادي و با خوشحالي؛

3- (اَعلام) امير كمال‌الدين ابن اسحاق، قاضي ارزنجان يكي از بزرگان امراي علاءالدوله كيقباد سلجوقي

[متوفي 635 قمری] مردي فقيه، سخنگو و حكيم مشرب و از شاگردان شيخ شهاب‌الدين سهروردي