آیدین : aydinاسم پسرریشه:

ترکیفراوانی:

12381معنی:

1- به معني روشنايي، روشن، آشكار، شفاف، نوراني، صاف، معلوم، واضح؛

2- روشن‌فكر؛

3- (اَعلام) :

3-1) نام شهري در جنوب شرقي ازميرِ تركيه؛

3-2) نام سلسله‌اي از امراي ولايت ليديا