سيلور شارك - Silver Shark


نام گروه ماهیان : cyprinidae
نام خانواده: شارک
نام ماهی : شارک نقره ای
طول حداکثر : 90 سانتی متر
سطح شنا: تمام سطوح آب
مکانهای جاگیری : بین سنگها و گیاهان
نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب
همزیستی: سازگار با تمام ماهیان
تغذیه: غذای خشک
خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما 27-24 درجه سانتی گراد - سختی آب 10-8 درجه - PH=7-7.5
دشواری نگهداری: گروه 2

رفتار و نوع تولید مثل : تخم گذار،ماهیان پرتحرک، مقاوم و بی توقع و شناگران ماهری هستند به علت عدم تولیددر داخل کشورجزو گونه های وارداتی هستند.


يك گله كوچك از نمونه هاى جوان اين گونه ماهى ها جلوه زيبايى به آكواريوم شما مى دهند، اما رشد زياد آنها بزودى شما را با كمبود فضا روبرو مى كنند. اندازه سيلورشارك ها در شرايط ايده آل يعنى دماى ۲۴ درجه سانتى گراد و غذاى مناسب به ۹۰ سانتى متر مى رسد. غذاهاى زنده و خشك معمولى را مى پذيرند. اين ماهى خوش اندام كوسه اى شكل، باله هايى با ته رنگ زرد و لبه هاى سياه در برابر بدن نقره اى دارند. در اصل متعلق به برونئى، سوماترا و تايلند است