از اینجا دانلود کنید.
Code:
http://www.pardisgame.net/images/editorupload/NBA%202k11%20trainer.rar