درسته اقا مجتبي
اجماع علما كه بر امر خلاف محاله
اين از قاعده هاييه كه ضمانتش با امام عصر ارواحنا فداهه
اما اگه مرجعي بخواد از اصول تخطي كنه خلع صلاحيت ميشه
همونطور كه دو سال پيش اين اتفاق افتاد