زن ترسو نمي‌گذارد شوهرش خانه بخرد [size=9pt][/size][size=12px][color=rgb(0, 0, 85)]جام جم آنلاين: [/color][/size][/size][/color][color=#000000]مردي در دادگاه خانواده گفت: همسرم بعد از گذشت 8 سال از زندگي مشترك، مي‌ترسد كه پول‌هايمان تمام شود و نمي‌گذارد براي خودمان خانه بخريم. به گزارش فارس، مردي 28 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين مرد در مقابل قاضي شعبه 240 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه همسرم از نظر اخلاقي بسيار با من متفاوت است، گفت: همسرم حتي سر مسائل كوچك نيز با من اختلاف‌نظر دارد و اين موضوع مرا بسيار عذاب مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه ما هنوز مستأجر هستيم در واقع همسرم اجازه خريد مسكن را به من نمي‌دهد، گفت: همسرم معتقد است كه نبايد پول‌هايمان را خرج خريد خانه كنيم در حقيقت او مي‌گويد كه بايد به جاي خريد خانه، پولي كه جمع آوري كرديم را در بانك بگذاريم.
مرد بار ديگر در حضور قاضي اين شعبه افزود: اگر در خصوص موردي با همسرم اختلاف نظر داشته باشيم و من بخواهم آن موضوع را نقض كرده و اصرار در آن مورد داشته باشم، با من دعوا مي‌كند بنابراين هميشه من كوتاه آمده و هر كاري كه او مي‌خواهد، انجام مي‌دهم ولي ديگر از اين وضع خسته شدم.
وي با تأكيد بر اينكه مي‌خواهم از همسرم جدا شوم و به تنهايي به زندگي‌ام ادامه دهم، عنوان كرد: رفتار‌هاي همسرم بسيار مرا آزار مي‌دهد و اين موضوع من را مجبور به جدايي كرده است چرا كه با وجود همسرم من صاحب خانه نمي‌شوم.
مرد با اشاره به اينكه با وجود همسرم استقلال ندارم و با اينكه من گفته‌ام كه اگر خانه‌اي بخرم به نام او مي‌كنم ولي او بار ديگر مانع است و اين امر را قبول نمي‌كند، گفت: همسرم بايد با اين موضوع موافقت كرده و از من جدا شود چرا كه زندگي اجباري، فايده ندارد.
زن بعد از گذشت چند ساعت در جلسه حاضر شد و با بيان اينكه حدود 8 سال از زندگي مشتركمان مي گذرد، عنوان كرد: شوهرم به دنبال بهانه است و من از او جدا نمي‌شوم چرا كه در زندگي با يكديگر اختلاف اساسي نداريم و تنها اختلاف سليقه بين ما است.
وي با اشاره به اين ما فرزندي نداريم، افزود: اگر نمي‌گذارم شوهرم خانه‌اي خريداري كند به دليل اين است كه او به مقدار كم قانع نيست و مي‌دانم تمام سرمايه و پس انداز خود را خرج خريد خانه مي‌كند و اين موضوع مرا بسيار عذاب مي‌دهد.
زن در پايان گفت: از شوهرم جدا نشده و به زندگي ادامه مي‌دهم و اگر شوهرم مي‌خواهد كه مسكن بخرد من مانع نبوده ولي از او در خواست دارم كه تمام پس انداز خود را صرف اين امر نكند.
قاضي اين پرونده بعد از شنيدن اظهارات زن و مرد، آن دو را به مصالحه دعوت كرد و حكمي با وجود درخواست مرد مبني بر طلاق صادر نكرد و همچنين با اصرار مرد، پرونده را به كارشناسي دادگاه ارجاع داد.
[size=9pt]