زن تحمل رفتارهاي همسرش را نداشت [size=9pt][/size][size=12px][color=rgb(0, 0, 85)]جام جم آنلاين: [/color][/size][/size][/color][color=#000000]زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم 10 سال از من كوچك‌تر است و من ديگر از رفتار‌هاي بچه‌گانه او خسته شدم و مي خواهم از شوهرم جدا شده و به آسودگي به زندگي‌ام ادامه دهم. به گزارش فارس، زني 33 با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين زن در مقابل قاضي شعبه 235 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه شوهرم 10 سال از من كوچك‌تر است و هيچ‌گاه همديگر را درك نمي‌كنيم، گفت: بايد از شوهرم جدا شده چرا كه ديگر تحمل رفتار بچه‌گانه شوهرم را ندارم.
وي با اشاره به اينكه حدود يك سال از زندگي مشتركمان مي‌گذرد ، گفت: هميشه شوهرم در كنار من احساس امني دارد ولي او هيچ‌گاه تكيه‌گاه مناسبي براي من نبوده است بنابراين مي‌خواهم از او جدا شوم.
زن با بيان اينكه ما فرزندي نداريم و با يكديگر پسر‌خاله و دختر خاله هستيم، افزود: ابتداي ازدواج اصلاً به تفاوت سني فكر نمي‌كردم در واقع تصور نمي‌كردم كه يك روزي به اين نتيجه مي‌رسم كه او مرا درك نمي‌كند.
وي با اشاره به اينكه مي‌خواهم هر چه سريعتر از شوهرم جدا شوم، عنوان كرد: هيچ‌گاه شوهرم در كنارم احساس بي‌محبتي نكرده است چرا كه برايش كم نگذاشته و هميشه هوايش را داشته‌ام.
مرد در دادگاه حاضر شد و با بيان اينكه همسرم را طلاق نمي‌دهم، گفت: همسرم تصور مي‌كند كه زندگي به راحتي به اتمام مي‌رسد در واقع اگر او تمايلي نيز به ادامه زندگي با من را نداشته باشد باز نيز من از او جدا نخواهم شد.
وي با اشاره به اينكه تحصيلات همسرم بالاست بنابراين بايد براي نگهداري زندگي‌مان بيشتر تلاش كند، اظهار داشت: مي‌خواهم كه همسرم تمام اختلافات را كنار گذاشته و فرصتي مجدد به من دهد.
قاضي اين شعبه، حكمي مبني بر طلاق صادر نكرد و زن و مرد را به مصالحه دعوت كرد.
[size=9pt]