سئوال شرم آور مجری زن صدا و سیما
[size=9pt][color=rgb(0, 0, 0)]خبرنامه دانشجویان ایران:مجري برنامه «در جمع ما» در يكي از سوالات خود از يك خانم آلماني پرسيد كه «آيا مردان ايراني را دوست دارد؟!» سوالي كه حتي با تعجب اين زن آلماني همراه بود و وي در پاسخ گفت كه «فقط مي‌داند كه همسر خود را دوست دارد.»
به گزارش «خبرگزاري دانشجو»؛ صدا و سيما اين روزها شايد با تغيير و تحولاتي روبرو شده باشد و شاهد اين تغيير و تحولات هم برنامه‌هايي هستند كه به سوژه‌هاي نسبتا خاص مي‌پردازند؛‌ گفت‌وگو با كودك كار، مردي كه داراي سه همسر است و زني كه روابط نا‌مشروع با جنس مخالف داشته است از جمله سوژه‌هايي هستند كه اين روزها تلويزيون با آنها مردم را سرگرم مي كند.

نمايش اين روزهاي رسانه‌ ملي با توجه به اينكه دايره خط قرمزها در آن فراختر شده است، مورد استقبال برخي از رسانه‌ها قرار گرفته و اين رسانه ها نيز رويكرد مثبتي به اين تغيير و تحولات داشته ‌اند، اما مسئله‌اي كه در اين ميان مطرح مي شود برآيند و نتيجه‌اي است كه اين گونه برنامه ها در جامعه خواهند داشت.

نكته‌اي كه در اين برنامه‌ها مشهود است، استفاده از چهره‌هاي جوان و مشهور است كه در نگاه اول به جذاب شدن برنامه‌ها كمك مي‌كند، اما بعضا همين موضوع منجر مي شود كه موارد نامطلوبي در گفتار و رفتار آنها پديدار شود؛ به عنوان مثال ديروز در برنامه «در جمع ما» كه با اجراي مجري جواني همراه است، از يك زن آلماني دعوت به عمل آمده بود و در خصوص زندگي خصوصي وي سوالات قابل توجهي مطرح شد.

مجري اين برنامه در يكي از سئالات خود از اين خانم آلماني پرسيد كه «آيا مردان ايراني را دوست دارد؟!» سوالي كه حتي با تعجب اين زن آلماني همراه بود و وي در پاسخ گفت كه « فقط مي‌داند كه همسر خود را دوست دارد.»

البته اين موضوع مختص به اين برنامه نمي شود؛ چرا كه در اكثر برنامه‌هاي اين چنيني شاهد اجراي جواناني هستيم كه به مسائل مختلف اخلاقي و خانوادگي و غيره ورود پيدا مي كنند و در همه اين موارد صاحب نظر هستند.

به نظر مي رسد اگر چه اين گونه برنامه‌ها در كوتاه مدت باعث جلب توجه مخاطبان رسانه ملي مي شود، اما در بلند مدت اثرات نامطلوبي در سطح جامعه به جاي خواهد گذاشت، خصوصا اينكه رسانه ملي امروز دست روي موضوعات حساس گذاشته است و با ارائه نظرات غيركارشناسانه و غيرتخصصي نسخه غلط به دست مخاطبان خود مي‌دهد.[/color]
[/size]