[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200188_pinwheel.jpg[/img] فرفره های زیبای رنگارنگ که در باد شروع به چرخیدن می کنند، وقتی در کنار هم با رنگ های شاد قرار می گیرند منظره ی قشنگی درست می کنند که می تواند حتی برای دکور اتاقتان هم مورد استفاده قرار بگیرد.
این فرفره را می توانید در رنگ و سایز های مختلف درست کنید.

مواد مورد نیاز

[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200110_materials.jpg[/img]
1- کاغذ رنگی
2- نی
3- پونز یا بست
4- مداد
5- ابزار نوک تیز( هر چیزی می تواند باشد)
6- قیچی
7- دستگاه پانچ( دستگاهی برای ایجاد کردن سوراخ، بر روی کاغذ)
8- پاکن نرم (اختیاری)

روش ساخت
1- یکی از کاغذ رنگی ها را برداشته و مطابق شکل، یکی از گوشه ها را به سمت داخل تا بزنید، شکل یک مثلث به شما می دهد.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144159938_fold.jpg[/img] 2- اطراف و لبه های مثلثی را که به وسیله ی تا درست کرده اید ببرید.با این برش یک مثلث دو لایه درست کرده اید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144159844_cut.jpg[/img] 3- مثلث را از وسط تا کنید.
یک خط تا درست کنید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/2010091414420016_fold2.jpg[/img] 4- مثلث را باز کنید و دو/سوم از خط تایی که درست کرده اید را از راس مثلث به سمت داخل آن ببرید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200625_unfold-cut.jpg[/img] 5- تای داخلی مثلث را باز کنید. در اینجا شما مثلثی دارید که دو گوشه ی آن بریده شده است. مراحل 3 و 4 را برای گوشه های دیگر انجام دهید تا برش های دیگری در دو گوشه ی باقی مانده ایجاد شود.( برش را بر اساس همان مراحل اجرا کنید)
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200719_unfold-repeat-step-4-5.jpg[/img] 6- به وسیله ی دستگاه پانچ، 4 سوراخ در لبه های کاغذ مطابق شکل ایجاد کنید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200547_punch-holes.jpg[/img] 7- با ابزار نوک تیز سوراخی در وسط کاغذ ایجاد کنید. و با استفاده از مداد نوک تیزی سوراخ را به تدریج باز تر کنید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200344_poke-hole-in-center-of-paper.jpg[/img] 8- از ابزار نوک تیزی برای سوراخ کردن نی استفاده کنید.( قسمت نزدیک به انتهای نی را سوراخ کنید)
می توانید برای اینکه دستتان زخمی نشود از یک پاکن استفاده کنید و همانند تصویر، آن را زیر نی بگذارید.
سپس به وسیله ی مداد سوراخ ایجاد شده در نی را باز تر کنید.
در این مرحله لطفا از انگشت یا دست خود استفاده نکنید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144200453_poke-hole-in-straw.jpg[/img] 9-کاغذ را بردارید و تمام 4 گوشه ای که سوراخ شده را با هم بگیرید. پونز یا بست را بردارید. از داخل تمام این سوراخ ها عبور دهید تا همه گوشه ها روی هم بیافتد. و پونز یا بست از آنها عبور کرده باشد.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144159782_combine-fasten.jpg[/img] 10- نی را از طریق سوراخی که در انتهای آن ایجاد کردید، به پونز وصل کنید.( سوزن پونز از قسمت پشتی فرفره بیرون است و برای وصل کردن نی به آن کافی است تا سوراخ روی نی را به پونز متصل کنید)
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144159532_attach-straw-to-pinwheel.jpg[/img] 11- همانند شکل پونز یا بست را خم کنید. و حالا شما یک فرفره ی قشنگ با دستان خود درست کرده اید.
[img alt=فرفره های کاغذی]http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100914144159688_bend-done.jpg[/img] امیدوارم از این کاردستی زیبا لذت برده باشید[/t][/t]