گزارش خبرنگار اجتماعي فارس علي‌اكبر محزون در نشست خبري كه به مناسبت روز جهاني جمعيت و با موضوع جمعيت،‌ مهاجرت و توسعه پايدار برگزار شد اظهار داشت: يكي از تحولاتي كه سال‌هاي اخير سازمان ثبت احوال كشور داشت ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور و ارائه آمارها بود.

وي ادامه داد: سازمان ثبت احوال كشور به عنوان يك سازمان پيشرو در فناوري اطلاعات، ارائه آمار را در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان ثبت احوال در اختيار عموم قرار داده است.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال بيان داشت: اكنون حدود 600 اداره ثبت احوال به پايگاه اطلاع‌رساني ثبت احوال متصل شده‌اند.

وي با بيان اينكه 5 واقع حياتي در سازمان ثبت احوال ثبت مي‌شود گفت: تاكنون اطلاعات 4 واقع حياتي مانند تولد، فوت، ازدواج و طلاق در سازمان ثبت احوال ثبت مي‌شد كه اكنون مهاجرت و اقامت نيز به آن اضافه شده است.

محزون درباره آمار جمعيتي سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته يك ميليون و 364 هزار و 523 واقعه تولد داشته‌ايم كه از اين ميزان 698 هزار و 328 مورد ولادت پسر و 666 هزار و 195 مورد ولادت دختر بوده است.

وي افزود: يك ميليون و 75 هزار ولادت در نقاط شهري و 289 هزار ولادت در نقاط روستايي بوده است.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال بيان داشت: در سال گذشته از ولادت‌هاي ثبت شده 17 هزار و 303 مورد دوقلو، 611 مورد سه‌قلو، 38 مورد چهارقلو و 3 مورد پنج‌قلو بوده‌اند.

محزون يادآور شد: روند ثبت ولادت در كشور رو به صعودي است و به ازاي هزار نفر 18.5نفر ولادت داشته‌ايم.

وي به وقايع فوت در سال گذشته اشاره كرد و افزود: 440 هزار و 508 واقعه فوت در كشور به ثبت رسيده است كه از اين تعداد 223 هزار نفر مرد و 184 هزار نفر زن بوده‌اند.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال بيان داشت: آمار مرگ و مير به تفكيك نقاط شهري و روستايي 291 هزار مورد در شهر و 148 هزار مورد در روستاها بوده است.

محزون با بيان اينكه بيشترين فوت مربوط به بيماري‌هاي قلبي و عروقي است بيان داشت: به دليل بيماري‌هاي قلبي و عروقي بيش از 73 هزار فوت براي مردان و 63 هزار فوت مربوط به زنان به ثبت رسيده است.

وي اظهار داشت: سال گذشته براساس ثبت ولادت و فوت نرخ رشد طبيعي كشور 1.25 درصد بوده است.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال بيان داشت: حدود 56 سال طول مي‌كشد كه جمعيت كشوري دو برابر جمعيت فعلي شود.

محزون يادآور شد: امسال بر اساس اطلاعات ثبت شده 573 هزار و 634 نفر پسر و 546 هزار نفر دختر به كلاس اول دبستان مي‌روند.

وي افزود: سال 90 در جمعيت‌شناسي حائز اهميت است و كارشناسان معتقدند كه در اين سال كشور وارد مرحله ميانسالي مي‌شود.

وي يادآور شد: از سال 75 تا 89 گزار سني در 15 تا 29 سال بوده و نشان از مقطع جواني كشور مي‌دهد.

وي بيان داشت: پيش‌بيني مي‌شود در سال 1410 كشور ما وارد مرحله كهنسالي شود و اكثر جمعيت كشور كهنسال باشند.

محزوني در خصوص آمار ازدواج در سال گذشته بيان داشت: در سال گذشته 891 هزار و 627 ازدواج در كشور صورت گرفته است.

وي نرخ ازدواج در جمعيت كشور را 12.1 دهم در هزار دانست و گفت: تغيير آنچناني در آمار ازدواج نسبت به سال گذشته نداشته‌ايم.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه بيشترين ازدواج بين افراد 20 تا 24 سال بوده است گفت: مردان 20 تا 24 سال و زنان 15 تا 20 سال بيشترين تركيب ازدواج بوده‌اند.

وي به آمار طلاق در كشور اشاره كرد و گفت: در سا ل گذشته آمار طلاق 127 هزار و 200 فقره بوده است كه نرخ طلاق نسبت به سال گذشته 1.9 درصد رشد داشته است.

محزوني درباره بيشترين اسامي كه در سال گذشته نامگذاري شده‌‌اند گفت:‌ اميرعلي، ابوالفضل و اميرحسين براي پسران و فاطمه، زهرا و ستايش براي دختران بوده است.

وي با بيان اينكه 20 تير روز جهاني جمعيت است گفت: شعار اين روز، جهان 7 ميلياردي است. چرا كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 2011 جمعيت جهان به 16 ميليارد نفر برسد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا آماري درباره فوت افراد در اثر آلودگي هوا وجود دارد گفت: 18 مورد براي فوت مشخص شده است كه آلودگي هوا جزو آن نيست.

محزوني درباره مهاجران بين‌المللي به كشور گفت: 97.7 جمعيت كشور ايراني و 2.3 آن غيرايراني و از كشورهاي افغانستان و عراق هستند.

وي يادآور شد: در سال 88 حدود 19 هزار و 957 نفر نام خود را تغيير داده‌اند و 104 هزار و 866 نفر نيز نسبت به تغيير نام خانوادگي خود اقدام كرده‌اند.