بسته های تشویقی برای ازدواج مجدد
[size=9pt]مديركل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد امام خميني (ره)اعلام كرد: زنان سرپرست خانواري كه زير پوشش اين نهاد قرار دارند، براي ازدواج مجدد بسته تشويقي دريافت مي كنند. به گزارش زنان، عليرضا چگيني با بيان اينكه در سال هاي گذشته براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، كمك هاي موردي صورت مي گرفت، افزود: امسال به منظور ايجاد انگيزه بيشتر، يك بسته تشويقي براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار طراحي شده است.
اين مقام مسوول در كميته امداد امام خميني (ره)، افزايش سقف كمك هزينه هاي جهيزيه، ارائه خدمات وام قرض الحسنه و ايجاد اشتغال براي سرپرست جديد را از جمله حمايت هاي كميته امداد در قالب بسته تشويقي بيان كرد.
وي در عين حال اظهار داشت: البته بسته تسويقي ازدواج زنان سرپرست خانوار هنوز تكميل نشده است و در حال بررسي ابعاد و زواياي مختلف اين بسته هستيم.
چگيني اظهار اميدواري كرد طي يك تا دو ماه آينده اين بسته تشويقي براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، نهايي و اجرايي شود.
مدير كل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد امام خميني (ره) با بيان اينكه سال گذشته، سه هزار و 400 نفر از زنان سرپرست خانوار زير پوشش كميته امداد ازدواج مجدد كردند، افزود: اين افراد پس از ازدواج خودكفا محسوب مي شوند اما همچنان از برخي خدمات كميته امداد مانند حمايت هاي شغلي يا درماني بهره مند خواهند بود.
وي با بيان اينكه اغلب زنان سرپرست خانوار زير پوشش اين نهاد سالمند هستند، گفت: همچنين حدود 317 هزار زن سرپرست خانوار زير 50 سال زير پوشش كميته امداد قرار دارند.
بنابر اعلام كميته امداد امام خميني (ره)، بيش از يك ميليون زن سرپرست خانوار زير پوشش خدمات حمايتي اين كميته قرار دارند.
[/size]