[img alt=دومین اقتصاد برتر جهان، فقیرترین مردم را دارد!]http://khabar.khabaronline.ir/images/position28/2011/7/chinese_money1.jpg[/img]
حزب کمونیست چین در حالی 90 سالگی خود را جشن گرفت، که به جایگاه دومین اقتصاد برتر جهان دست یافته است اما میزان فقر در این کشور قابل توجه است.
دولت چین که بیش از 200 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، به کارخانۀ جهان شهرت یافته و پایین نگهداشتن ارزش یوآن در مقابل دلار و یورو رشد قابل توجهی به صادرات این کشور داده است.چین قبل از برگزاری هر نشست بین المللی شعار بازنگری در ارزش یوآن را سر می دهد بدون آنکه زمانی برای آن تعیین کند و بعد از برگزاری نشست خبری از تحقق وعده ها نیست.
این در حالی است که اوضاع اقتصاد داخلی چین تعریفی ندارد. نرخ تورم در این کشور 5 درصد اعلام می شود، در حالی که رقم واقعی 12 درصد است.
بدهی های چین نیز آرام آرام در حال افزایش است و به رغم آنکه دولت مرکزی در حال انباشتن میلیاردها دلار در صندوق ذخیره خود است دولت نگرانی چندانی برای بازپرداخت آن ندارد.
چین در درون ساختار خود با مشکلات جدی روبروست و حباب دومین اقتصاد جهان در حال ترکیدن است. سال گذشته قیمت مسکن در چین 25 درصد افزایش یافت و این در حالی است که رشد ساخت و ساز در همین سال رشد 27 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.بخش ساخت و ساز 13 درصد از تولید خالص داخلی را تشکیل می دهد و این تقریبا دو برابر میزان ایالات متحده آمریکاست.
مشکل دیگر چینی ها، کاهش حقوق کارگران و حقوق بگیران است.قیمت مواد غذایی و مسکن به طرز قابل توجهی در حال افزایش است و قدرت خرید مردم نیز به نسبت کاهش می یابد. یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره می گوید: کسانی که در حال ساختن و احیای اقتصاد چین هستند، با حقوق بسیار ناچیز و اندک این کار را انجام می دهند و این در حالی است که آنها حتی نمی توانند مسکن کوچکی در روستای محل اقامت خود بخرند.