بارب ها از نظر ديد ماهي اجتماعي شهرت بدي دارند . اما بارب گيلاسي يك استثنا مي باشد .
و ماهي مناسبي براي افزودن به هر آكواريومي است.
فقط زماني كه ماهي به حد بلوغ مي رسد , نرها رنگ اميزي كامل خودشان را ( كه اسمشان ار آن منشاء گرفته ) نشان مي دهند . زماني كه اين ماهيان در شرايط توليد مثل هستند , به طور سراسري قرمز گيلاسي مي شوند , كه اين رنگ آميزي شامل باله ها هم مي شود , اما ماده ها رنگ آميزي ضعيف تري دارند .
به خاطر طبيعت صلح جو و دل ربايشان به طور استثنايي محبوب هستند . در فصل تخم ريزي نرها اطراف ماده ها مي كنند , باله هايشان را به اندازه اي باز مي كنند كه فكر مي كنيد دارند ترك بر مي دارند ( از هم جدا مي شوند ) .
زماني كه تخم ريزي كردند مولدين بايد از آكواريوم خارج شوند وگرنه تخم ها را مي خورند .
تغذيه : همه نوع غذاي زنده , يخ زده و پولكي را خواهند خورد . زماني كه كوچك هستند مطمئن شويد كه غذاي پولكي به اندازه ي كافي خرد شده باشد .
خاستگاه : هند / سريلانكا
محدوده ي دما : 22 تا 26 درجه C
اجتماعي بودن : عالي
اندازه ي بالغ ماده : cm 5
اندازه ي بالغ نر : 5 cm
غذا : همه ي غذا ها
سهولت نگهداري : 10:10
محدوده ي پي اچ : 6/8 تا 7/5