نام علمی: Pseudomugil furcatus

نام عمومی: Forktail Rainbowfish (رنگین کمان دم چنگالی)

خانواده: Pseudomugilidae

[img width=480 height=319]http://raazebaghaa.ir/imagecenter/images/4n1mxywyp4ky3uou5nhv.jpg[/img]
زیستگاه اصلی: گینه نو حداکثر اندازه: 5 سانتی متر
تشخیص جنسیت: نرها باله های بلندتری و خال های و همچنین رنگ روشنتری نسبت به ماده ها دارند .
تغذیه: سخت گیر نیست و اکثر غذاها را می پذیرد و از غذاهای زنده و فریز شده کوچک استقبال می کند رفتار: بسیار صلح جو هستند.سازگاری: برای تانک های عمومی مناسب نیست ، باید با سایر ماهی های کوچک مثل دانبوها ،تتراهای کوچک ، رازبوراها نگهداری شوند ، بهتر است در گروه های 6 تایی و یا بیشتر آنها را نگهداری کنید

دکور تانک:آکواریوم باید بخوبی گیاه کاری شده باشد و تعدادی گیاه شناور هم بر روی سطح آب وجود داشته باشد چون این ماهی معمولا نزدیک به سطح آب می ماند .


اسیدیته آب : 7 تا
8PH
سختی آب : 15 تا 30
H

درجه حرارت:
24 تا 28 درجه سانتیگراد
تولید مثل: نسبتا ساده ، این گونه بصورت گروهی تخم ریزی می کند ، باید به ازای هر 2 تا 3 نر ، 8 تا 10 ماده نگهداری شود .