پژوهشگران کشور با استفاده از گرافن موفق به ساخت الکترود برای اندازه گیری دارو در بدن شدند.به گزارش مهر، محمدهادی پروین - مجری طرح در این باره گفت: با توجه به خصوصیات الکترونیکی گرافن از جمله هدایت الکتریکی بسیار زیاد، سطح بسیار وسیع و سرعت انتقال الکترون بسیار خوب آن را برای ساخت نسل جدیدی از الکترودها به کار بردیم.

وی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه تحقیقاتی، اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این پروژه ساخت الکترود خمیر گرافن و کاربرد آن در اندازه گیری داروها بود که موفق به انجام آن شدیم.

پروین افزود: ساخت حامل های دارویی بسیار هوشمند و ساخت آندهای گرافنی برای استفاده در صنعت فولاد نیز از دیگر اهداف این پروژه بود که حسگر ساخته شده در این پژوهش به گونه ای است که توانایی کاربرد در این دو حوزه را دارد.

وی به مراحل ساخت این الکترود اشاره کرد و یاداور شد: برای تایید کارایی الکترود آن را با یک محلول مورد بررسی قرار دادیم که پس از تایید کارایی نیز از آن برای اندازه گیری داروی «کلروپرامازین» که از نظر الکتروشیمیایی فعال است و در درمان بیماریهای روانی کاربرد دارد، استفاده شد.

این محقق خاطر نشان کرد: این الکترود در صنایع پزشکی، داروسازی، صنعت نفت برای بررسی خوردگی مخازن و لوله ها و همچنین صنایع کشاورزی و فولاد قابل استفاده است.