محققان يك شركت دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري گيلان دستگاه «اتوسكوپ ديجيتال» جهت معاينه قسمت‌هاي مختلف گوش ساختند.علي اميله، مديرعامل شركت دانش بنيان در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: با اين وسيله پزشكي مي‌توان داخل گوش بيمار را از طريق مانيتور مشاهده كرد و چنانچه پزشك معالج لازم بداند در حين معاينه از قسمت‌هاي مختلف داخل گوش، عكس و فيلم تهيه و در پرونده پزشكي بيمار بايگاني كند.

وي تصريح كرد: در اتوسكوپ‌هاي سنتي كه درحال حاضر در اختيار پزشكان قرار دارد، پزشك جهت معاينه گوش بيمار بايد از طريق چشمي كوچك كه همراه چندين لنز مختلف و نور كم و نامناسب در موقع معاينه با آن مواجه است، كار تشخيص انجام دهد و در برخي از مواقع بيمار دچار ناراحتي و شكايت و درد از معاينه پزشك دارد؛ بنابراين در اين خلال، گاهي پزشك به سرعت معاينه را به پايان مي‌رساند و تشخيص خوبي را در پي ندارد.

اميله خاطرنشان كرد: با استفاده از دستگاه «اتوسكوپ ديجيتال» تشخيص عارضه به راحتي و بدون درد و استرس انجام مي‌شود و حتي براي بيمار بسيار جالب خواهد بود كه در تمامي طول معاينه توسط پزشك مي‌تواند از طريق مانيتور داخل گوش را مشاهده و همكاري لازم را با پزشك معالج داشته باشد.

به گفته وي ، اين دستگاه قابليت اتصال به رايانه و تلويزيون را دارد و با تنها چهار عدد باتري قلمي كوچك كار مي‌كند.