معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت با اعلام پيگيري طرح ساخت سانتريفيوژ مورد نياز در ساخت واكسن توسط متخصصان داخلي از توليد و مصرف واكسن آنفلوآنزا تا پايان سال 91 خبر داد.دكتر مصطفي قانعي در گفتگو با ايسنا در خصوص روند توليد واكسن آنفلوآنزا به عنوان يكي از طرح‌هاي كلان ملي فناوري كشور گفت: آنچه از اين واكسن در اختيار ما بود، دانش توليد واكسن آنفولوانزا در سطح آزمايشگاهي بود و علت تعيين اين طرح به عنوان يك طرح كلان، ورود آ‌نفولوانزاي خوكي و ضرورت تامين واكسن مورد نياز در داخل كشور بود چرا كه كشورهاي صاحب فناوري اعلام كردند كه تنها در حد نياز خود واكسن توليد مي‌كنند.

سرپرست انستيتو پاستور ايران خاطرنشان كرد: در زمان اپيدمي آنفلوآنزا تعداد واكسن در دنيا كم شد و در نهايت با پيگيري وزارت بهداشت، برخي از كشورها، قيمت‌هاي سه برابر دادند از اين رو به اين نتيجه رسيديم كه دانش فني توليد صنعتي واكسن بايد بومي باشد.

دكتر قانعي با اشاره درباره به دانش وجود ايران در توليد واكسن آنفلوآنزا خاطرنشان كرد: حداقل سه سال طول مي‌كشد كه دانش توليد آزمايشگاهي واكسن به نيمه صنعتي تبديل شود تا پس از يك سال هم به صنعتي تبديل شود.

معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه كرد: انتظار مي‌رود كه در پايان سال 91 مردم واكسن آنفلوآنزاي توليد ايران را مصرف كنند.

سرپرست انستيتو پاستور ايران تاكيد كرد: دانش توليد واكسن نيازمند ابزارهايي مانند سانتريفيوژ است كه هم براي توليد واكسن و هم براي غني سازي اورانيوم مورد استفاده قرار مي‌گيرد بنابراين كشورهاي خارجي مانع از خريد اين دستگاه توسط كشورمان مي‌شوند.

دكتر قانعي با تاكيد بر اين كه براي توليد واكسن مجبور به ساخت سانتيريفيوژ هستيم، تصريح كرد: ساخت اين دستگاه بسيار زمان‌بر است و ساير كشورها چنين محدوديت‌هايي ندارند از سوي ديگر ساخت چنين دستگاهي هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد بنابراين براي اين كه واكسن توليد كنيم، سانتريفيوژ را خواهيم ساخت.