با توليد موش هاي آزمايشگاهي ترانشرنيک که براي نخستين بار در انستيتو پاستور ايران صورت گرفت، کشورمان در زمينه شناخت انواع بيماري های خاص نظير سرطان و ايدز گام مهمي را برداشته است.بهزاد اسفندياري سرپرست پايگاه تحقيقاتي انستيتو پاستور شمال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: حيوانات آزمايشگاهي به عنوان محيط هاي کشت زنده، يکي از ابزارهاي مهم در اختيار محققان است و اين حيوانات يک مدل انتخابي آزمايشي در پژوهش هاي پزشکي بوده که شباهت هاي آناتوميکي، فيزيولوژيکي و ژنتيکي آن با انسان، آن را به مدلي فوق العاده براي تعيين عملکرد ژن انساني تبديل کرده است.

وي گفت: امروزه متخصصان ژنتيک با روش هاي جديد مهندسي ژنتيک توانسته اند مدل هاي خاص ژنتيکي را توليد کنند و با دستکاري ژنوم حيوانات آزمايشگاهي مي توانند ژن ها را در کل حيوان يا بافت هاي خاصي از حيوان حذف يا بيش از حد بروز دهند.

اسفندياري افزود: محققان با دستکاري ژنوم حيوانات، قطعات بزرگي از DNA حيوان يا DNA خارجي را وارد ژنوم آن کرده و يا مي توانند کل کروموزوم ها را مهندسي کنند که به اين حيوانات آزمايشگاهي اصطلاحا حيوانات آزمايشگاهي ترانشرنيک گويند که يکي از انواع آن ها، موش هاي برهنه (Nude mouse) است.

وي تصريح کرد: اين حيوان آزمايشگاهي برهنه يک موتانت ژنتيکي است که نمره تيموس آن را برداشته و به اين ترتيب سيستم ايمني حيوان را با کاهش ميزان زيادي از سلول هاي T حيوان را با کاهش ميزان زيادي از سلول هاي Tحيوان، مهار و محدود مي سازند.

اسفندياري افزود: فنوتيپ حيوانات فوق به صورت ظاهر بيروني فاقد موي بدن تظاهر مي يابد که به اصطلاح آن را برهنه (Nude) مي نامند.

سرپرست پايگاه تحقيقاتي انستيتو پاستور شمال کشور گفت: حيوانات آزمايشگاهي برهنه همچون موش هاي ترانشرنيک در تحقيقات آزمايشگاهي بسيار با ارزش هستند، زيرا مي توانند تعداد بسياري از پيوندهاي بافتي يا توموري را بدون هيچ گونه پاسخ رد پيوندي، دريافت کنند.

وي با بيان اينکه اين نوع از پيوندها به طور معمول در تحقيقات براي آزمايش کردن فرضيات روش هاي جديد درمان تومورها به کار مي روند، يادآور شد: حيوانات آزمايشگاهي برهنه در آزمايشگاه براي به دست آوردن نگرش جديد نسبت به سيستم ايمني در موارد نظير سرطان خون، تومورهاي جامد، ايدز و ساير اشکال نقص سيستم ايمني همانند جذام به کار گرفته مي شود.

افزايش امکان شناخت بيماري ها و ساخت داروها و مسکن هاي جديد

سرپرست پايگاه تحقيقاتي انستيتو پاستور شمال کشور تأکيد کرد: بخش علوم حيوانات آزمايشگاهي تحقيقاتي شمال کشور انستيتو پاستور ايران نيز در راستاي عمل به وظايف تحقيقاتي و پژوهشي خود براي نخستين بار در انستيتو پاستور ايران و براي دومين بار در کل کشور موش هاي آزمايشگاهي ترانشرنيک را توليد کرد.

اسفندياري تصريح کرد: با راه اندازي توليد اين حيوانات ژنتيکي، کشورمان گام مهمي را براي توسعه تحقيقات تک و پيشرفته در زمينه شناخت انواع بيماري هاي خاص نظير سرطان، ايدز، بيماري هاي نوپديد و ساخت داروها و واکسن هاي جديد براي محققان دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان هاي شمالي، شمال غرب و شمال شرق کشور برداشته است.

وي يادآور شد: با توجه به حساسيت استان هاي شمالي کشور در افزايش ابتلا به انواع سرطان هاي خاص گوارشي، حنجره، محققان کشور و منطقه مي توانند از امکانات توليد اين حيوان ژنتيکي خاص در اين مرکز جهت ارتقاي پروژه هاي تحقيقاتي بنيادي خويش در کاهش بروز انواع سرطان ها و در نهايت کاهش درد و آلام و افزايش سلامت مردم کشور و منطقه استفاده کنند.

اسفندياري خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاري سال جديد به نام سال جهاد اقتصادي، اميد است که بتوان گام مهم و تحولي شگرف در زمينه علمي منطقه و کشور برداشت.