محققان ژاپني موفق به ساخت يك لوكوموتيو شناور شده‌اند كه از بال و پروانه براي پرواز در طول مسير ريل برخوردار است.

به گزارش ايسنا، يك تيم پژوهشي از دانشگاه توهوكوي ژاپن پيش‌ساختي از يك قطار را ارائه داده‌اند در بالاي زمين بر روي كيسه‌اي از هوا شناور مي‌ماند.از آنجايي كه اين قطار با زمين تماسي نخواهد داشت، هيچ اصطكاكي براي كاهش حركت رو به جلوي آن وجود نداشته كه اين مساله به اين قطار اجازه مي‌دهد با سرعتي فوق‌العاده بالاتر با مصرف انرژي كمتر به نسبت قطارهاي معمولي حركت كند.

مشكل اين قطار جديد اين است كه به دليل وجود بال مانند هواپيما با مسائلي از قبيل اوج‌گرفتن، گردش و انحراف از مسير روبرو است. اين مساله باعث مي‌شود كه انتهاي اين خودرو به سختي به موازات زمين باقي‌بماند.

اگرچه اين پيش ساخت كه بي‌شباهت به هواپيماهاي فيلم‌هاي علمي‌تخيلي نيست، از يك سيستم درون‌ساخت براي خنثي كردن حركات ناخواسته بالها و تثبيت سه محور خودرو برخوردار است، هنوز به قدر كافي براي سوار شدن مورد اصلاح قرار نگرفته است.

البته اين قطار اولين وسيله‌اي نيست كه از مفهوم شناور بودن بر روي ريل استفاده كرده‌است.

قطارهاي مگلو از الكترومغناطيس‌هاي قوي استفاده مي‌كنند تا انتهاي خودرو زمين را دفع كرده و قطار به راحتي بر روي ريل شناور باقي‌بماند.

مشكل قطارهاي مگلو نيز اين است كه بايد بر مقادير قابل توجهي از كشش باد در ميان قطار و ريل غلبه كنند، از اين رو بيشتر انرژي مصرفي اين قطار براي غلبه بر اين نيروي مخالف استفاده مي‌شود.

اين قطار هواپيمايي در حقيقت از وزش هواي زير خود براي حركت به جلو استفاده مي‌كند.

بالاترين ركورد سرعت قطارهاي مگلو در ژاپن 580.97 كيلومتر در ساعت است كه در سال 2003 ثبت شد.