بعد از ویرانی های گردبادهای اخیر که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، این بار طغیان رودخانه می سی سی پی و سیل به سراغ آمریکا آمده است. رودخانه می سی سی پی بخش هایی از ایالت میسوری، ایلینویز، کنتاکی، تنسی، آرکانزاس را زیر آب برده است. اوضاع در ایالت تنسی از همه بدتر است و بخصوص شهر بزرگ ممفیس با خطر سیل روبرو است. یکی از ساکنان منطقه می گوید که در طول شسصت سال عمرش رودخانه را این قدر پرآب ندیده است.

در چند روز آینده سطح آب، بالاتر نیز خواهد آمد. هزاران نفر از ساکنان حاشیه رودخانه می سی سی از هراس سیل خانه هایشان را ترک کرده اند و در اماکن امن جمع شده اند. بسیاری از مردم در پر کردن کیسه های شن کمک میکنند تا از جاهای حساس دفاع کنند. خیلی از خانه ها فقط با قایق قابل دسترسی هستند. شدیدترین و بدترین طغیان رودخانه می سی سی پی در سالهای 1927 و 1937 میلادی اتفاق افتاد. طغیان این رودخانه در سال 1927 جان بیش از یک هزار نفر را گرفت و بیش از 600 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد.


[img width=18 height=18]http://persian-star.net/template/loading.gif[/img] لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب كنید

[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/01.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/02.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/03.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/04.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/05.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/06.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/07.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/08.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/09.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/10.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/11.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/12.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/13.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/14.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/15.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/16.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/17.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/18.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/19.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/20.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/21.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/22.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/23.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/24.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/25.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/26.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/27.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/28.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/29.jpg[/img]


[img alt=گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org]http://persian-star.net/1390/2/21/miccp/30.jpg[/img]