View RSS Feed

All Blog Entries

 1. خنده دار در مورد خودم و چت روم سكه

  يك روزي تو چت مشغول بودم ساعت دور بر 6 صبح بود بابام بلند شد گفت چه كار ميكني لامپت روشنه گفتم نماز خوندم دارم دعا ميكنم ههههههه يك روزي هم بابام واسه خونه ميوه گرفته بود من گفتم من نمي خورم گفت چرا گفتم ميوه مورد علاقه من اينها نيست پول داد بهم گفت برو هر چي ميخواي بخر من هم رفتم دو كيلو هويچ خريدم بابا گفت خرگوشم ميوه مورده علاقه تو اين بود گفتم اره ميدونين به خاطره چي هويچ چون از بس پيش كامپيوترم ترسيدم كور بشم
  Categories
  Uncategorized
 2. هشدار و اگاهي پسرها در مورد عشق

  اقاپسری که به عشقت میگی میزاری ببوسمت برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش بزنه.ببوستش.... وقتی عشقت سرشوپایین میندازه ومیگه باشه...اینو بدون براش راحت نبوده...... کلی باخودش کلنجار رفته. کلی همه چیزوزیر پاش گذاشته وقبول کرده اهای پسرایرووونی... مردباش وبه یه بوسه رضایت بده.... توفقط ...
  Categories
  Uncategorized
 3. عشق رفته ..........

  مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے
  حذفــــ شــــدم
  که بــــرا ـے داشتنـــــش
  و بـــــرا ـے بودنـــش
  خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم
  حذفــــ کــــردم
  .
  .
  .
  باید فراموشت کنم!!!
  باید فراموشت کنم

  چندیست تمرین میکنم

  من می توانم! می شود! ...
  Categories
  Uncategorized
 4. دنياي مجازي................

  وقتی "مجازی" دل بستی....
  مجازی وابسته شدی...
  و "مجازی" عاشق شدی ....
  منتظر روزی باش که "واقعی" دل بکنی....
  "واقعی" بُـغض کنی ....
  ...و "واقعی" اشک بریزی و خاکستر بشی .
  Categories
  Uncategorized
 5. به سلااااااامتي

  به سلامتی خودم که عشقمو فراموش نمیکنم اما فراموشم میکنه ... به سلامتی مداد پاک کن که بخاطر اشتباه دیگران خودشو -_ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
  به سلامتی کسایی که یه روز بدون ما نمیتونستن اما الان یه روز با ما نمیتونن ...
  -_ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ...
  Categories
  Uncategorized